Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wu, Meng
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Fraktaalijoukkojen ja - mittojen jaykkyys ja niiden sovellukset
Päätös 320016
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin päätavoitteena on tutkia sellaisten joukkojen ja mittojen fraktaaligeometriaa, jotka ovat invariantteja toruksen endomorfismeissa. Erityisesti keskitytään invarianttien joukkojen leikkausten Furstenberg-ongelmiin ja invarianttien mittojen jäykkyysominaisuuksiin. Nämä kysymykset liittyvät itsesimilaarien joukkojen, Diofantoksen approksimaatioiden, mittojen luokitteluteorian ja tasanjakautumisongelmien tutkimiseen.