Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Moilanen, Jani
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Siltaavia ratkaisuja molekylaaristen magneettien sulkulämpötilan parantamiseksi
Päätös 320015
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Seuraavan sukupolven elektroniset laitteet tulevat hyödyntämään sekä elektronin että ytimen spiniä, koska nämä mahdollistavat suuren tallennuskapasiteetin omaavien kiintolevyjen, kvanttitietokoneiden ja spin-pohjaisen elektroniikan valmistuksen. Tällaisten laitteiden valmistus on kuitenkin mahdollista vain jos tarjolla on sopivia lähtöaineita kuten esimerkiksi molekyyleihin pohjautuvia magneettisia materiaaleja. Valitettavasti tällä hetkellä tunnettujen molekylaaristen magneettisten materiaalien magneettisia ominaisuuksia ei vielä täysin ymmärretä molekyylitasolla, joten niiden laajamittainen hyödyntäminen käytännön sovellutuksissa vaatii vielä paljon tutkimustyötä. Tässä tutkimusprojektissa pyritään valmistamaan uusia molekylaarisia magneettisia materiaaleja ja tutkimaan niiden magneettisia ominaisuuksia molekyylitasolla kokeellisen ja laskennallisen kemian menetelmien avulla. Tutkimuksessa saatuja tuloksia hyödynnetään uusien ja parempien magneettisten materiaalien valmistuksessa.