Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Siivonen, Päivi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille
Päätös 315796
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 279 692
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta alemmilla ja ylemmillä tutkinnoilla valmistuneiden työllistettävyyttä ja asemoitumista työmarkkinoilla. Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja (rekisteriaineisto, kysely, seurantahaastattelut) ja menetelmiä. Tutkimus tuottaa tietoa erilaisten korkeakoulututkintojen suhteellisesta arvosta ja korkeakoulusta eri aloilta valmistuneiden sosiaalisesta valikoitumisesta työmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksessa seurataan ja analysoidaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta kauppatieteistä valmistuneiden työelämäpolkuja sekä sosiaalista asemoitumista suhteessa työllistettävyyteen.