Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hurri, Heikki
Organisaatio Orton Oy
Tutkimusaihe Motivaatiotekijijöiden tukeminen älyrollaattorilla liikkumiseen
Päätös 313898
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 197 370
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa on selvitetty teknologian hyötyjä ikääntyvien liikkumisen motivoinnissa älyrollaattorin avulla. Hankkeessa hyödynnettiin VTT:n kehittämää älyrollaattoria, joka toteutettiin lisäämällä tavalliseen rollaattoriin anturit tiedon keruuta varten. Tietoa esitettiin käyttäjille päivärytmistä, kuljetusta matkasta ja askelista päivä- tai viikkokohtaisesti älypuhelimen sovelluksesta. Tutkimukseen osallistui 19 helsinkiläistä 60+ henkilöä. He käyttivät älyrollaattoria arkielämässään siten, että saivat mobiilisovelluksen kautta palautetietoa liikkumisestaan 2 kk:n ajan, toiset 2 kk he olivat ilman sitä. Käyttäjien toimintakykyä, elämänlaatua ja motivaatiota liikkumiseen seurattiin mittauksin. Tulokset osoittivat, että älyominaisuuksien lisääminen rollaattoriin voi olla hyödyllistä osalle ikääntyvää väestöä. Älyrollaattori on myös kuntoutusväline hyödyttäen liikuntaesteisten kuntouttajia. Ensirollaattori vaikuttaa myönteisesti liikkumistasapainoon ilman älyominaisuuksiakin.