Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hurri, Heikki
Organisaatio Orton Oy
Tutkimusaihe
Motivaatiotekijijöiden tukeminen älyrollaattorilla liikkumiseen
Päätös 313898
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 197 370
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Liikkuminen ja liikunta ovat tärkeitä kaikille ihmisille, mutta erityisesti senioreille, joilla on jo liikkumista haittaava haitta. Tuoreet katsaukset korostavat toistuvasti liikkumisen merkitystä kaikkien keskeisten terveyteen liittyvien kansantautien primaari- ja sekundaaripreventiossa. Tämän MoveRoll hankkeen keskeinen tavoite on kehittää älyrollaattori, joka lisää turvallisesti liikuntarajoitteisten liikkumista verrattuna tavallisen rollaattoriin. Tutkimuksen näkökulmasta keskeistä on myös se, että tässä tutkimuksessa keskitytään niin vaikeasti liikuntarajoitteisiin, että he tarvitsevat apuvälineitä liikkuakseen. Yleensä liikkumista ja aktivoimista selvittävät potilastutkimukset keskittyvät sellaiseen väestönosaan, joka pystyy osallistumaan huomattavasti haastavampiin liikunnan muotoihin kuin tämä kohderyhmä pystyy. Tähän kohderyhmään liittyviä tutkimuksia on hyvin vähän ainakaan vertaisarvioiduissa julkaisuissa.