Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Haario, Heikki
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Meriliikenteen teollinen internet
Päätös 313827
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 277 692
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitettiin datalähtöinen mallinnustapa laivojen polttoaineen kulutuksen arvioiintiin. Yhdistämällä saman laivatyypin, kuten risteilyalusten, eri laivojen kulutustietoja säähavaintoihin voidaan muodostaa hierarkinen 'gray box' malli kulutukselle eri tuuliolosuhteissa ja laivan ajonopeuksilla. Alkuperäinen ajatus laivoilta saatavan tuulitiedon käyttämisestä sääennusteiden kautta saatavien tietojen paikalliseen tarkentamiseen ei toteutunut, syynä mittausten epävarmuudet. Kehitetty malli täydentää aiempia fysiikkaan perustuvia malleja kuten STEAM ja tarkentaa estimaatteja kun riittävästi tietyn laivatyypin dataa , joko kulutusdataa tai vain teknistä dataa, on saatavilla.