Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Särkkä, Simo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Probabilistinen syväoppiminen hierarkkisilla stokastisilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä
Päätös 313708
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 173 381
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syväoppiminen, käyttäen joko keinotekoisia neuroverkkoja tai probabilistisia syviä gaussisia prosesseja, on suosittu koneoppimistekniikka, jolla on vahva optimointipohjainen tekninen tausta ja joka on saavuttanut suosionsa yhä kasvavan tietokonetehon kautta. Tässä hankkeessa kehitettiin uusi perhe hierarkkisia stokastisia osittaisdifferentiaaliyhtälömalleja ja menetelmiä, joita voidaan käyttää syvien GP-mallien sijasta skaalautuvina täysin probabilistisina vaihtoehtoina syvän oppimisen ongelmaan. Tällä saavutetaan laskennallisia etuja sekä selkeä tilastollinen tulkinta satunnaiskentille ja niiden parametreille.