Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liljeberg, Pasi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Esineiden internettiin perustuva personoitu kipumittari
Päätös 313488
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 173 260
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kommunikoimaan kykenemättömille potilaille ei ole olemassa riittävän hyviä työkaluja kivun arviointiin. Tutkimusprojektimme päätavoite on kehittää työkalu potilaskeskeiseen kivunarviointiin monitoroimalla fysiologia arvoja ja kasvolihasliikkeitä (biosignaaleja), ja tällä tavoin tunnistaa sekä arvioida kipu luotettavasti. Tutkimuksemme terveillä vapaaehtoisilla vahvistaa, että kivun arviointi on mahdollista biosginaaleja käyttäen. Koneoppimismallien tulokset kuitenkin vaihtelevat yksilötasolla, joten mallien personointi on tarpeen. Tutkimuksemme heräämöpotilailla osoittaa biosignaalien eroavan terveiden ja sairaiden välillä, terveydentilan ja lääkityksen vaikutuksesta. Nämä molemmat vaikuttavat myös potilaan kykyyn ajatella sekä tuntea, vaikuttaen näin myös kivun itsearviointiin. Tästä syystä on tarve kehittää edelleen esineiden internetin (IoT) anturiverkkoa fysiologisten mittausten ja kasvonliiketiedon keräämiseen, sekä koneoppimis- ja data-analytiikkamenetelmiä kivun arviointiin.