Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Määttänen, Ilmari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sisu
Päätös 313399
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 297 802
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Muutokset modernissa työelämässä tarkoittavat usein sitä, että haitallinen stressi lisääntyy. Haitallinen stressi voi johtaa mielenterveyden ongelmiin, työpoissaoloihin, alhaisempaan tuottavuuteen ja aikaisempaan eläköitymiseen. Yksi mahdollisesti edellä mainittujen ongelmien ymmärtämisen ja korjaamisen kannalta hyödyllinen käsite on suomalainen sisu, jota on tutkittu vasta vähän. Tutkimustulostemme mukaan sisu on olemassa oleva ilmiö, tai pikemminkin yksilöllinen piirre. Sisu ei palaudu yleisimmin käytettyihin persoonallisuuspiirteisiin. Loimme tutkimuksissamme sisukyselyn, joka jakaantuu kahteen pääosaan: hyödylliseen ja haitalliseen sisuun. Tulostemme mukaan hyödyllinen sisu parantaa yksilön hyvinvointia voimakkaasti ja haitallinen sisu heikentää sitä, vaikkakaan kausaliteetin suunnasta ei ole täyttä varmuutta. Sisupiirteet myös vaikuttavat suoriutumiseen sekä tunnetiloihin ja muihin yksilön tuntemuksiin ennen ja jälkeen haastavaa tai kuormittavaa tehtävää.