Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lohan, Simona
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe PRISMA: Paikannusavusteiset ja luotettavat millimetriaalto-pohjaiset tietoliikenneratkaisut teollisissa ympäristöissä
Päätös 313039
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 63 909
   
Hankkeen julkinen kuvaus
PRISMA-projektissa kehitettiin uusia viestintä- ja paikannusratkaisuja tulevaisuuden teolliseen esineiden internetiin (IIoT). Kehitetyt ratkaisut edistävät saumattoman yhteyden tukea rajoittamattomalle IIoT-laitteen liikkuvuudelle mahdollistaen korkean datanopeuden viestintää ja tarkkaa paikannusta dynaamisissa matalaviiveisissä verkoissa. Erityisesti projektissamme keskityttiin uusiin korkean tiedonsiirtonopeuden mahdollistaviin ratkaisuihin yläsuuntaisissa linkeissä sekä innovatiivisia menetelmiä mahdollistamaan alhaisen viiveen ja korkean luotettavuuden yhteyksiä alalinkeissä. Lisäksi kehitettiin sisä- ja ulkotilojen paikannusalgoritmeja, jotka täydentävät nykyistä satelliittinavigointia, keskittyen erityisesti 3D-malleihin, joissa käytetään teollisia droneja. Myös uusia keilanmuodostusmekanismeja on tutkittu sekä sijaintiin perustuvia edistyneitä viestintämenetelmiä. Erilaisiin langattomiin IioT verkkoihin kehitettyjä kanavamalleja on verrattu ja esitetty yhtenäisellä tavalla.