Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ylianttila, Mika
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Skaalautuva reuna-arkkitehtuuri laajamittaisille paikkatietoisille heterogeenisille IoT järjestelmille
Päätös 311773
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 133 023
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sensoridatafuusio eri sensorilähteistä voi parantaa monien olemassa olevien järjestelmien tehokkuutta huomattavasti. Esimerkiksi autonominen liikenne, jotta se olisi turvallisempaa ja tehokkaampaa, tarvitsee useista lähteistä yhdistettyä tietoa osoittamaan ajoneuvojen ja jalankulkijoiden sijainnit ja nopeudet, teiden kunnot, liikennevalojen tilat, eri esteitä ja sään luotettavasti. Tämä projekti keskittyy järjestelmäsuunnitteluun, joka sallii luotettavien laajamittaisten IoT järjestelmien suunnittelemisen ja rakentamisen yhdistämällä simulaatio ja fyysiset -ympäristöt. Se määrittelee tehokkaan ja turvallisuutta parantavan reuna-arkkitehtuurin, joka siirtää dataprosessoinnin lähelle käyttäjiä, täten minimoiden datasiirtoja verkoissa. Semanttisen yhteistoiminnan, järjestelmän ohjelmoitavuuden ja virtualisoinnin ja millimetriaalloilla tapahtuvan tiedonsiirron kautta kompleksiset ja viiveherkät prosessit paikkatietopohjaiseen älykkääseen liikenteeseen voidaan tuoda käytäntöön.