Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liljeberg, Pasi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe IoCT-CARE: Älykkään asioiden Internetin soveltaminen terveyden monitorointiin
Päätös 311764
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 156 247
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Krooniset sairaudet johtavat usein kuolemaan. Suurin osa näistä kuolleisuuksista tapahtuu potilaan tilan äkillisen heikkenemisen jälkeen. Potilaiden äkillisen tilan heikkenemisen estäminen vähentää kuoleman tai vammautumisen riskiä jopa 75%. Viime vuosikymmeninä on kehitetty useita lääketieteellisiä varhaisvaroitusjärjestelmiä (EWS) kroonisten potilaiden pelastamiseksi sairaaloissa. Entä potilaat, jotka asuvat kotona? Ennen tätä tutkimusta kotipotilaille ei ollut aikaista varoitusratkaisua. Tämä tutkimus esitti ratkaisun kotipotilaiden estämiseksi äkillisestä heikkenemisestä. Tässä tutkimuksessa otimme käyttöön EWS-menetelmän kotipotilaille. Potilaan elintoimintojen mittaamiseksi on tarpeen pienentää useita laitteita pieneksi, helposti käytettäväksi välineeksi. Sairaalan ulkopuolella haasteet eroavat sairaalassa olevista potilaista. Ratkaisumme perustuu esineiden Internet-tekniikkaan.