Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jäntti, Riku
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Signaalin uudelleen sironnan innoittama laitteiden välinen tietoliikenne heterogeenisiä IoT-järjestelmiä varten
Päätös 311760
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 150 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän projektin tavoitteena on parantaa esineiden Internet (IoT) -sovelluksia rakentamalla uusia tietoliikenneratkaisuja yhdistämällä nykyisiin langattomiin verkkoihin vähävirtaisia takaisinsirontaan perustuvia IoT-laitteita. Yksi suurimmista haasteista bi-staattisessa takaisinsirontaviestinnässä on se, että suoran radiotien teho on useita kertalukuja suurempi kuin informaatiota sisältävän siroineen polun teho. Esitimme hankkeessa kaksi vaihtoehtoista ratkaisua vastaanottimen rakentamiseksi tässä tapauksessa. Analysoimme myös takaisinsirontalaitteen vaikutusta nykyisten radiojärjestelmien vastaanottimiin. Tuloksemme osoittavat, että takaisinsirontakommunikaatio voi jakaa kaistan digitaalitelevision kanssa aiheuttamatta haitallisia häiriöitä, ellei samanaikaisesti aktiivisten sirottajien tiheys ole kovin korkea.