Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Orponen, Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Algoritmisia menetelmiä biomolekulaaristen nanorakenteiden suunnitteluun (ALBION)
Päätös 311639
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 511 232
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeessa kehitetään tehokkaita algoritmisia menetelmiä ja kombinatorisia systeemimalleja nopeasti kehittyvän biomolekulaarisen nanoteknologian alueelle. Työn tavoitteena on: (a) kehittää laskennallista näkökulmaa biomolekulaarisiin itsejärjestymisprosesseihin ja (b) tuoda tietotekniikan ja biokemian tutkimusta lähemmäksi toisiaan tällä alueella niin, että tietoteknisiä menetelmiä käyttäen pystytään suunnittelemaan merkittävästi nykyistä laboratoriotasoa mutkikkaampia nanorakenteita. Hanke keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin: (1) kolmeulotteisten DNA-origamirakenteiden algoritminen suunnittelu, (2) RNA-origamisuunnittelun kombinatoriset ja algoritmiset kysymykset, (3) biomolekyylien (erityisesti RNA:n) laskostumisen kineettiset mallit, (4) proteiini-origamirakenteet.