Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähdesmäki, Harri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Molekyylimekanismien analysointi yhden solun tasolla
Päätös 311584
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 529 164
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yhden solun suurikapasiteettisekvensointimenetelmät mahdollistavat perimän, transkriptomin ja epigenomin mittaamisen yhden solun tasolla. Tämä teknologia mahdollistaa esim. erittäin pienten ja heterogeenisten syöpänäytteiden analysoinnin, johon aiempien teknologioiden tarkkuus ei riittänyt. Yhden solun sekvensointi tarjoaakin hyvän mahdollisuuden uusien löydösten tekemiseksi sekä molekyylibiologian että biolääketieteen tutkimuksessa. Yhden solun sekvensointimittausten analysointi on haastavaa ja uusia kehittyneitä tilastollisia menetelmiä tarvitaan luotettavien biologisten johtopäätösten tekemiseksi. Kehitämme tässä projektissa uusia yhden solun mittausaineistojen analysointiin soveltuvia laskennallisia ja tilastollisia mallinnusmenetelmiä geenisäätelymekanismien ymmärtämiseksi yhden solun tasolla.