Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sariola, Veikko
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Äänellä ohjattavat pisarat mikrofluidistiikassa
Päätös 311415
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 141 150
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Näytetilavuuksien ja analyysilaitteiden miniatyrisointi on ollut yksi bioanalytiikan isoimmista trendeistä. Nykyiset ratkaisut perustuvat kuitenkin joko tarpeettoman monimutkaisille laitteille tai sovelluskohtaisille mikrofluidistisille piireille. Tässä projektissa tutkimme kertakäyttöisten, värähtelevien levyjen poikittaisaaltojen hyödyntämistä pisaroiden liikutteluun, yhdistelyyn, sekoittamiseen ja jakamiseen. Säädin ohjaa värähtelyjä suljetussa silmukassa. Eri biokemiallisia analyysejä voidaan toteuttaa ohjelmoimalla säädin uudelleen. Projektin alussa selvitämme, miten pisaroita voidaan luotettavasti ja hallitusti liikutella levyllä. Tämän jälkeen sovellamme menetelmää homogeenisiin entsyymianalyyseihin ja heterogeenisiin immunoanalyyseihin. Väriin pohjautuvia mittauksia ja bioantureita integroidaan laitteeseen. Projekti edistää mikrofluidistiikkaa ja vierianalytiikkaa.