Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Riekkola, Marja-Liisa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Vuorovaikutus - Avain onnistuneille biomakromolekyylien erotuksille
Päätös 311369
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 532 009
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Instrumentaaliset analyyttiset tekniikat ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä tuotettaessa tietoa kemiallisista, fysikaalisista, biologisista ja ympäristöä koskevista ilmiöistä sekä niissä tapahtuvista spesifisistä vuorovaikutuksista. Onkin yleisesti tunnustettu, että nano- ja mikroluokan systeemit ja miniatyrisoidut instrumentaaliset tekniikat ovat avainteknologioita tulevaisuuden biokemiassa, bioteknologiassa ja lääketieteessä. Tässä hankkeessa mm. immunosorbettimateriaaleja integroidaan miniatyrisoituihin instrumentaalisiin menetelmiin, jolloin näillä räätälöidyillä systeemeillä voidaan eristää ja puhdistaa haasteellisia biomakromolekyylejä ja näin mahdollistaa niiden hyödyntäminen kliinisissä ja lääketieteellisissä tutkimuksissa. Menetelmälliset, teoreettiset, kemialliset ja tekniset lähestymistavat näyttelevät tärkeää osaa, ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen moni- ja poikkitieteinen yhteistyö tuo projektille korkean tason tieteellisen asiantuntemuksen.