Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Katz, Marcos
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Radioverkon ja langattoman optisen tiedonsiirtoverkon yhdistävä erittäin monipuolinen ja suorituskykyinen ohjelmistohybridiverkko (HERONET)
Päätös 311268
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 535 819
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa on tavoitteena suunnitella ja valmistaa ohjelmistohybridiverkko, joka yhdistää tavanomaisen radiotietoverkon ja langattoman optisen verkon. Optinen verkko käyttää näkyvää valoa kommunikoinnin välineenä. Optinen verkko ja radioverkko ovat vahvasti toisiaan täydentäviä, mitä ominaisuutta projekti hyödyntää monipuolisen, joustavan ja kustannustehokkaan tietoliikenneverkon luomiseen. Tällainen langaton hybridiverkko voidaan konfiguroida dynaamisesti niin, että verkko soveltuu parhaalla mahdollisella tavalla kommunikaatiotilanteen, käyttäjien, operaattorien ja kanavan kulloinkin asettamiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Hybridiverkko tullaan demonstroimaan projektissa suunniteltavia ja valmistettavia integroituja piirejä käyttäen rakennettavalla testialustalla.