Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mikkonen, Kirsi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sienipolysakkaridien uudelleenjärjestely bioyhteensopiviksi rajapinnoiksi
Päätös 311244
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kartoitetaan sienipolysakkaridien jalostusta toiminnallisiksi materiaaleiksi. Teollisuuden sivuvirrasta saatavasta solubiomassasta ja kasvibiomassan ympärille kasvatettavasta sienirihmastosta valmistetaan räätälöityjä biokomposiitteja. Kotimaisen teollisuuden sivuvirroista tuotetaan edistyksellisiä, biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja. Polysakkaridit karakterisoidaan perusteellisesti, jotta ymmärretään niiden toiminta erilaisissa matriiseissa, joiden fysikaalis-kemialliset ja morfologiset ominaisuudet vaihtelevat: vapaan ja sidotun veden määrä, viskoelastisuus, tiheys, huokoisuus, ja disperssien faasien ominaisuudet.