Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Komsa, Hannu-Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kaksi-ulotteisten MXene-materiaalien hallittu funktionalisointi (FUNTOMX)
Päätös 311058
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 200 047
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
MXene-materiaalit ovat ryhmä uusia kaksi-ulotteisia materiaaleja, jotka ovat vain muutaman atomikerroksen paksuisia, mutta omaavat hyvän sähkönjohtavuuden ja mekaanisen lujuuden. Toisin kuin useimmat 2D materiaalit, ne myös muodostavat voimakkaita kemiallisia sidoksia pinnalla olevien molekyylien kanssa, jotka puolestaan voivat dramaattisesti muuttaa materiaalin ominaisuuksia. Tässä hankkeessa tutkitaan pinta-molekyylien vuorovaikutusta MXene-materiaalien kanssa edistyneiden kvanttifysiikan laskujen avulla sekä kokeellisesti. Määritämme kuinka molekyylien jakaumaa ja lukumäärää pinnalla voidaan kontrolloida, kuinka materiaalin ominaisuudet tällöin muuttuvat, ja millaisella kemiallisella prosessilla pitäisi saavuttaa optimaaliset ominaisuudet. Etsimme myös MXene materiaalien ja molekyylien yhdistelmiä joilla saavutettaisiin uusia toiminnallisuuksia, joissa esimerkiksi materiaalin sähkönjohtavuutta voitaisiin säätää ulkoisesti valolla.