Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Groenhof, Gerrit
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Protoni-käyttöiset moottorit: Oppia biologiasta moniskaalamallinnuksen avulla
Päätös 311031
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 473 050
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Teknologisessa kehityksessä pyritään miniatyyrisointiin, ja lopulta koneet voivat saavuttaa molekyylien kokoluokan. Nanokokoisten koneiden käyttöön tarvitaan myös molekyyli -kokoluokan moottoreita. Tällaisten moottoreiden tulee toimia hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin nykyisten, joten myös niiden suunnittelu eroaa merkittävästi nykyisestä. Hyvä esimerkki molekyylimoottoreista ovat moottoriproteiinit, joiden toiminnot ovat soluille elintärkeitä. Tässä projektissa tutkimme biologista nanomoottoria, ATPaasi entsyymiä, joka muuntaa kemiallisen energian vääntömomentiksi. Johtuen moottorin pienestä koosta ja sen osien erittäin nopeasta liikkeestä, on sen tutkiminen kokeellisesti erittäin vaikeaa. Tästä johtuen aiomme hyödyntää tietokonesimulaatioita selvittämään moottorin toimintaa atomitasolla. Näiden simulaatioiden tarjoamien uusien näkökulmien pohjalta tarkoituksenamme on suunnitella ja testata keinotekoisia nanomoottoreita, joiden toimintaperiaate on sama kuin ATPaasi entsyymillä.