Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valkonen, Arto
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Vankat S•••I+•••S-halogeenisidotut supramolekulaariset kokoonpanot
Päätös 310975
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojekti keskittyy halogeenisidokseen, joka on äskettäin todennettu ei-kovalenttinen vuorovaikutus. Sillä on tunnetun vetysidoksen kanssa samankaltaisia ominaisuuksia, kuten suuntautuvuus ja vahvuus. Halogeenisidosta ei kuitenkaan ole tutkittu riittävästi sen hyödyntämiseksi monimutkaisissa molekyylisysteemeissä. Tässä projektissa vähän tutkittua kationista donori-ionia (I+) käytetään muodostamaan halogeenisidoksia rikkiakseptorimolekyylien kanssa. Tähän mennessä vain yhden vuorovaikutuspaikan sisältäviä systeemejä on raportoitu. Tarkoitus on aikaansaada monimutkaisempia useamman vuorovaikutuksen sisältämiä systeemejä. Useamman vuorovaikutuspaikan sisältävät akseptorimolekyylit voivat muodostaa kapseleita, joissa on vierasmolekyylejä sisällä. Nämä isäntä-vieras -kompleksit saattavat olla hyvin merkityksellisiä farmaseuttisissa ja luontoa jäljittelevissä systeemeissä, ja omata sovelluksia kidesuunnittelussa, tunnistamisessa, organokatalyysissä, kuljetuksessa ja varastoinnissa.