Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ras, Robin
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Ultraphotostable fluorescent metal nanoclusters
Päätös 310799
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 399 995
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Huono valonkestävyys rajoittaa fluoresoivien materiaalien käyttöä teknologisissa ja biologisissa sovelluksissa. Tämä hanke sisältää viisi erilaista lähestymistapaa kehittää erittäin valonkestäviä fluoresoivia merkkiaineita. Hankkeen onnistuessa tulokset avaavat mahdollisuuksia seurata solunsisäisiä vuorovaukutuksia huomattavasti paremmalla tarkkuudella, seurata yksittäisen hiukkasen liikkeitä ja yleisesti havainnoida aikaisempaan verrattuna uudenlaisia mikroskooppisia tapahtumia.