Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Repo, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Arvokkaiden lääkeaineiden ja kemikaalien valmistaminen hiilidioksidista
Päätös 310767
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 599 983
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimushankeessa kehitetään uusia ja tehokkaita menetelmiä käyttää hiilidioksidia (CO2) ympäristöystävällisenä lähtöaineena arvokkaiden lääkeaineide, kemikaalien ja materiaalien valmistamiseen. Tässä projektissa tutkitaan kahta eri aktivointimenetelmää, joista toinen perustuu amiinien (Lewis emäs) ja CO2 väliseen mielenkiintoiseen reaktioon ja toinen kuparikompleksien (Lewis happo) reaktiivisuuteen CO2:n kanssa. Ensimmäistä menetelmää hyödynnetään karbamaattien valmistamisessa yleensä, mutta erityisesti viisirenkaisten carbamaattien, N-aryyli-oksatsolidinonien, valmistamisessa. Nämä yhdisteet eroavat muista uretaaniryhmiä sisältävistä lääkeaineista antibioottisella aktiivisuudellaan gram-positiivisia bakteerikantoja vastaan, jotka ovat jo muuttuneet vastuskykyisiksi muille antibiooteille. Toisessa menetelmässä tutkitaan mahdollisuutta karboksyylihappojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen valmistamiseen CO2:a hyödyntämällä.