Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Grénman, Henrik
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Ny teknik för utvinning av hemisellulosa-lignin komplex för att få utmärkta emulsion stabiliserande hydrokolloider
Päätös 310652
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 436 599
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ved består av tre olika huvudkomponenter: cellulosa (40-50 %), hemicellulosa (15-30 %) och lignin (15-30 %). Papper och kartong produceras huvudsakligen av cellulosa, som utgörs av enbart glukos. Hemicellulosor är molekyler som består av många olika sockrar. Målet i det nya bioraffinaderikonceptet är att utnyttja hemicellulosor och lignin mera effektivt för produkter av högt värde. Forskningsprojektet fokuserar på välkontrollerad extraktion och användning/vidare konvertering av hemicellulosor med tanke på användning i livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrier. Den nya extraktionsmetoden utvecklad vid Åbo Akademi möjliggör produktionen av de nya substraten. Det interdisciplinära arbetet, som kombinerar olika områden inom kemi och teknisk kemi, kommer att utföras i samarbete med pionjärer på sitt område vid Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaperna, Helsingfors Universitet.