Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Dal Maso, Miikka
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ymäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla.
Päätös 310626
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 87 936
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän hiukkasmuodostus vaikuttaa merkittävästi ilmanlaatuun ja ilmastoon. Massaspektrometriateknologian kehitys on paljastanut, että hiukkasmuodostus etenee vaiheittain klusterimuodostuksen kautta ja että klusteroitumispolkuja on useita. Tieto klusteroitumisesta on saatu parhaiten varustelluilta mittausasemilta, joilla on massaspektrometrejä. Nämä asemat ovat harvassa, ja tulokset edustavat vain muutamaa ympäristöä, joten mittausten avulla tehdyt mallit ovat ovat puutteellisia. Liikkuvan laboratorion avulla projektimme laajentaa mittausten piiriä uusiin ympäristöihin, mm. rannikoille, arktiselle alueelle, maatalousalueille ja liikeenteeseen. Projekti toteutetaan mittausretkinä liikkuvalla laboratoriolla joka varustetaan vakiodulla kokonaisuudella klusteri- ja hiukkasdetektoreita sekä kaasuilmaisimia. Tämä mahdollistaa ensimmäistä kertaa erilaisten ympäristöjen kvantitatiivisen vertailun keskenään, ja tuottaa ainutlaatuisen, avoimen datakokonaisuuden ilmakehän klustereista.