Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Friberg, Ari
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Nouseva pintaplasmoneihin perustuva fotoniikka
Päätös 310511
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 418 673
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa keskitytään yhtäältä tutkimaan kontrolloidusti synnytettyjä osittain koherentteja polykromaattisia polaritoneja. Näiden synnytystapa perustuu valolähteen ominaisuuksien muokkaukseen. Halutun koherenssitilan omaavat polaritonit muodostavat hyödyllisen työkalun modernissa fotoniikassa. Toinen tutkimusaihe on ns. geometrinen vaihe, joka perustuu polarisaatiotilan muutokseen. Koska polaritonit ovat tasopolaroituneita, säilyykö geometrinen vaihe polaritonien syntymisessä ja häviämisessä? Samaten tarkastellaan, voidaanko geometrista vaihetta käyttää hyväksi fysikaalisissa ilmiöissä, kun polaritonit vuovaikuttavat. Hankkeen kolmas aihepiiri liittyy geometrisen vaiheen käyttöön tasomaisissa optisissa komponenteissa, joita voidaan valmistaa puhdastilassa. Ne toimivat sekä koherentilla että osittain polaroidulla. Kontrolloidut polaritonit, niiden välittämä geometrinen vaihe, sekä plasmoniset komponentit muodostavat uuden pintaplasmoneihin perustuvan nousevan fotoniikan alan.