Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harri, Ari-Matti
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe MARVEL - Marsin kaasukehän hiilidioksidin ja veden kierto, sekä kaasukehän ja marsperän vuorovaikutusmekanismit
Päätös 310509
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 494 482
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä hanke keskittyy tutkimaan veden ja hiilidioksidin kiertokulkua Marsin kaasukehän, Marsin maaperän sekä napojen välillä. Nämä ilmiöt skaalautuvat sekä ajallisesti että paikallisesti, vuorokausivaihteluista vuositason ilmiöihin ja samoin paikallisista mikrotason ilmiöistä koko planeetan laajuisiksi kiertoliikkeiksi. Keskeinen havaintolähde on Mars Science Laboratory ja sen REMS -mittalaite, jossa on mukana Ilmatieteen laitoksen toimittamat kaasukehän paine- ja kosteusmittauslaitteet. Analyysissä hyödynnetään myös muita Marsin pinnalla ja kiertoradalta tehtyjä havaintoja. Tutkimus antaa tieteellistä tukea suomalaisella rahoituksella kehitetyille tutkimuslaitteille (LSL, Exomars-2016) sekä pitkään valmistetulle suomalais-venäläis-espanjalaiselle Mars MetNet ohjelmalle.