Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Aittokallio, Tero
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Pre-kliinisen lääkeainevastemallinnuksen toistettavuuden parantaminen
Päätös 310507
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 590 775
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän hankkeen tavoitteena on parantaa pre-kliinisen tutkimuksen toistettavuutta, luotettavuutta sekä translaatiota parantamalla pre-kliinisten kokeiden suunnittelua sekä tilastollista mallinnusta. Tutkimushanke toteutetaan yhdistämällä osaamista kokeellisista bioteknologioista laskennalliseen systeemimallinnukseen. Tärkeänä osana hanketta kehitämme ennustavia mallinusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti bio- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa, esimerkiksi kun etsitään selektiivisiä kohdegeenejä sekä turvallisia ja tehokkaita lääkeainekandidaatteja syövän yksilölliseen hoitoon.