Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Chalermsook, Parinya
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kombinatoriikka Graph Pakkaukset ja Online Binary Search Trees.
Päätös 310415
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Reaalimaailman optimointiongelmat tuottavat useita haasteita algoritmitutkimukselle. Esimerkiksi (i) monien tärkeiden ongelmien uskotaan olevan laskennallisesti työläitä ja (ii) data-aineistojen koon kasvaessa modernit sovellukset vaativat usein päätöksentekoa epätäydellisiä ja dynaamisesti muuttuvien lähtötietojen perusteella. Useiden vuosikymmenten tutkimuksen jälkeenkin monet alueen perustavimmista ongelmista ovat huonosti ymmärrettyjä. Olemassa olevat algoritmitekniikat joko ovat saavuttaneet suorituskykynsä rajat tai ne on räätälöity toimimaan hyvin suppeissa erityistapauksissa. Tämä projekti pyrkii selventämään tutkimuksen nykytilaa ja tuomaan yhteen algoritmitutkimuksen eri osa-alueita kuten approksimointialgoritmeja, online-algoritmeja, kiintoparametrialgoritmeja, matala-asteisia eksponenttiaikaisia algoritmeja ja tehokkaita tietorakenteita. Keskitymme pitkäaikaisiin avoimiin ongelmiin, jotka tuovat yhteen tutkimushaasteita monilta suunnilta.