Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lu, Jiaheng
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Holistinen kyselynoptimointi ja transaktioiden käsittely monimallitietokannoissa
Päätös 310321
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 499 956
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tietokannoilla on tärkeä rooli nykymaailmassa. Kuitenkin yksi suurimmista haasteista nykyisissä tietokantajärjestelmissä on tiedon monimuotoisuus. Monimallitietokannat pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen tukemalla useita tietomalleja yksittäisellä, integroidulla taustajärjestelmällä. Nykyinen ymmärrys periaatteista sekä tutkimusideat monen mallin tiedonhallinnasta ovat kuitenkin vielä kaukana täydellisestä. Hanke tarttuu tähän haasteeseen lähtien perustavaa laatua olevista ongelmista ja etsien niihin käytännöllisiä teknisiä ratkaisuja. Ehdotamme uudenlaisia ratkaisuja usean mallin tiedonhallinnan keskeisiin ongelmiin, kuten yhtenäinen tallennusabstraktio, yhtenäiset kysely- ja indeksointitekniikat, höllennetty eheysmalli ja hienojakoinen usean mallin eristäminen. Pitkän aikavälin kontribuutiona projekti tukee seuraavan sukupolven tiedonhallinta-alustoja, joilla voidaan ratkaista suurten datamäärien monimuotoisuuden ongelmia.