Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindberg, Daniel
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Förståelse av dynamiken i beläggningars interna kemi och morfologi för korrosionskontroll i högtemperaturprocesser
Päätös 310266
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 418 629
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Målet med projektet är att öka verktygen för att förutspå korrosion i högtemperaturprocesser, så som biomassaförbränning och pyrometallurgiska processer. Ett nytt forskningsverkktyg kommer att utvecklas utgående från experimentella studier, ab initio modellering och neurala nätverksmodeller, och samtidigt ge panntillverkare och operatörer kunskap som kan estimera korrsionsrisker och möjligheter att optimera processerna i moderna och framtida pannor. Projekter kommer att gå djupare i kopplingen mellan beläggninskemi och morfologi med korrosionsbenägenheten för olika stål i industriella processer, samt utveckla nya modeller där detlajerade processspecifika egenskaper för beläggningskemin och morfologin tas i beaktande.