Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Otto, Kevin
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Digitalisaatio tuotteen toiminnallisen laadun varmistuksessa
Päätös 310252
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 501 738
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksi syy tuottavuuden laskuun on perinteinen laadunvalvonta, jossa huonolaatuiset osat hylätään laadun tarkastuksessa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään digitalisaatiota aktiiviseen diagnosointiin ja simulointiin perustuvaan itsekorjaavaan perussyyanalyysiin laadunvalvonnassa. Langattomat anturit tehtaan prosesseissa yhdistettynä prosessimalleihin mahdollistavat uudenlaisen menetelmän perinteisten tilastollisten menetelmien tilalle. Näin voidaan poistaa turhia laadunvarmennustehtäviä ja ylimääräistä työtä ja romua. Tässä työssä yhdistetään prosessisimulaatio, langattomat anturit ja data-analytiikka ennakoivaan laadunvalvontaan ja ketterään perussyyanalyysiin prosessin tuottavuuden parantamiseksi.