Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Varonen, Mikko
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Millimetriaaltoalueen integroitujen piirien kehittäminen maan kaukokartoitus, radioastronomian ja kuvantamissovelluksiin
Päätös 310234
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimuksessa kehitetään millimetriaaltoalueen integroituja piirejä maan kaukokartoitus, radioastronomian ja kuvantamissovelluksiin. Työssä kehitetään komplementaarisen metalli-oksidi-puolijohdeteknologialla (CMOS) vastaanottimia maan kaukokartoituslaitteisiin, mikä mahdollistaa erittäin pienikokoisten, matalan tehonkuluksen ja kevyiden suurten interferometrivastaanottimien ja pienten satelliittien toteuttamisen useille taajuuskaistoille. Lisäksi tutkimme CMOS teknologian soveltuvuutta kryogeeniseen jäähdytykseen, mikä mahdollistaisi erittäin suurten vastaanotinryhmien rakentamisen radioastronomian sovelluksiin. Syntynyttä tutkimustietoa käytetään milimetriaaltoalueen kuvantamislaitteiden kehitykseen. Tutkimuksessa kehitetään myös erittäin vähähäkohinaisia vahvistimia aina yli 300 GHz taajuuden käyttäen viimeisimpiä InP ja GaAs HEMT huipputeknologioita.