Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tuominen, Kimmo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hiukkaskosmologiaa Standardimallin laajennuksissa
Päätös 310130
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 595 348
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Alkeishiukkasten välisiä vuorovaikutuksia kuvaava hiukkasfysiikan Standardimalli, kosminen inflaatio ja pimeän aineen dominanssi näkyvään aineeseen verrattuna ovat yleisesti hyväksyttyjä paradigmoja, joihin ymmärryksemme luonnon perusominaisuuksista perustuu. Näiden välisiä yhteyksiä ei kuitenkaan toistaiseksi ymmärretä. Erityisesti inflaatiota ja pimeää ainetta ei osata asettaa oikeaan hiukkasfysiikan viitekehykseen. Tässä hankkeessa sovellamme olemassa olevien kokeiden ja havaintojen tiukkaa verkostoa hiukkasfysiikan mallien testaamiseen ja rajoitteiden etsimiseen käyttäen kokonaisvaltaisesti hyväksi kosmologian ja astrofysiikan ilmiömaailmaa. Tulemme edistämään tieteellistä ymmärrystä tarkastelemalla samanaikaisesti havaintoja, joita toistaiseksi on tarkasteltu erillään toisistaan. Tutkimustulostemme perusteella on mahdollista tunnistaa hiukkasfysiikan mallien keskeiset ominaisuudet, ja paljastaa mahdollinen uusi kosmologian ja alkeishiukkasfysiikan standardimalli.