Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rousu, Juho
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Koneoppimismenetelmät laskennallisessa metabolomiikassa
Päätös 310107
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 451 245
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään uutta teknologiaa aineenvaihduntatuotteiden tunnistamiseksi massaspektrometriadatasta. Koneoppimisalgoritmeja kehitetään, jotka mahdollistavat aineenvaihduntatuotteiden entistä tarkemman tunnistamisen sekä taudin puhjetessa aktivaatiotaan muuttavien aineenvaihduntareittien löytämisen.