Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hakonen, Pertti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
1/f kohina
Päätös 310086
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 297 525
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
1/f kohina on ollut yksi fysiikan mysteereistä jo yli 50 vuoden ajan. On kiinnostavaa, että 1/f kohinaa on havaittu hyvin erilaisissa yhteyksissä, mm. aivosignaaleissa, musiikissa, ja liikenteessä. Monista yrityksistä huolimatta ilmiötä ei ole vieläkään pystytty selittämään edes sähköisissä laitteissa. Tämä projekti hyödyntää uudenlaisia ideoita 1/f kohinan syntymekanismin ymmärtämiseksi. Sen tavoitteena on testata teorioitamme käyttämällä uusia kaksiulotteisia materiaaleja, joissa 1/f kohinaa voidaan muokata luomalla hallittavia epäpuhtauskerroksia lähes yksittäisen atomin tarkkuudella, sitomalla kaasua tutkittavan materiaalin pinnalle. Näytteen epäpuhtauksien diffuusioon ja sitomiseen perustuva mikroskooppinen malli toimii pohjatyönä 1/f kohinan parempaan optimointiin erilaisissa kiinteän olomuodon systeemeissä. Projektin kautta saavutettua osaamista sovelletaan matalataajuisen kohinan optimointiin sensoreissa, joita käytetään kvanttiteknologian kuvantamissovelluksissa.