Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salo, Mikko
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Käänteisten reuna-arvo-ongelmien teoria
Päätös 309963
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 564 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Inversio-ongelmat liittyvät moniin lääketieteen, geofysiikan ja teollisuuden kuvantamisongelmiin, joissa pyritään muodostamaan kuvia tuntemattoman kappaleen sisältä reunalla tehtävien mittausten avulla. Tämä projekti keskittyy inversio-ongelmien matemaattiseen teoriaan. Eri kuvantamismenetelmien matemaattisista malleista on viime aikoina löydetty mielenkiintoisia yhteyksiä. Projektissa tutkitaan aiheeseen liittyvän yhtenäisteorian mahdollisuutta ja sen seurauksia.