Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saksman, Eero
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Conformiset ja satunnaiset menetelmät analyysissä ja geometriassa.
Päätös 309940
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 600 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii multiplikatiivisen kaaoksen teoriaa, vektoriarvoista variaatiolaskentaa, holomorfisia deformaatiota ja satunnaista geometriaa. Tuloksilla on lisäksi sovelluksia useille aloille, kuten epälineaariseen elastisuusteoriaan, analyyttiseen lukuteoriaan sekä Liouville kvanttigravitaatioon. Lisäksi kehitämme Markov Chain Monte Carlo-menetelmiä, joita sovelletaan mm. ilmastomalleissa. Tutkimus perustuu intensiiviseen kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön alan johtavien tutkijoiden kanssa. Projekti edistää jatkokoulutusta ja tutkijoiden liikkuvuutta, erityisesti tutkimustyöhön osallistuvien postdoc tutkijoiden sekä järjestettävien tiiviskurssien kautta.