Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kannala, Juho
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön
Päätös 309902
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 394 926
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tietokonenäkö on viime aikoina kehittynyt monilla osa-alueillaan suurin harppauksin ns. syvien neuroverkkojen käyttöönoton myötä. Neuroverkkopohjaisten menetelmien laajamittaista käyttöönottoa kuitenkin hidastavat laskennalliset haasteet, joiden takia kyseisten menetelmien siirrettävyys kannettaville ja liikkuville laitteille on ongelmallista. Tämän projektin päämääränä onkin kehittää uusia menetelmiä entistä tehokkaampien syvien neuroverkkojen rakentamiseen. Ratkaisuja laskennallisiin haasteisiin haetaan kahdesta eri näkökulmasta: olemassaolevien neuroverkkojen optimoinnilla ja toisaalta kehittämällä tehokkaita neuroverkkorakenteita puhtaalta pöydältä.