Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rautkari, Lauri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Puun modifiointi paineistetussa kuumassa vedessä
Päätös 309881
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 587 094
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Puun ominaisuuksia voidaan parantaa erilaisilla puun modifiointi tekniikoilla.Tämän projektin päätavoite on selvittää, mitä tapahtuu puun hienorakenteelle modifioitaessa sitä ylikuumennetussa vedessä korkeassa paineessa. Tämän lisäksi, yhdistämällä tämän modifiointitekniikan ja selluoosan biojalostus prosessin, saadaan sivutuotteita jätevedestä, joita voitaisiin hyödyntää.