Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Polojärvi, Arttu
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Jäälohkareiden Rikkoutuminen: Kokeet Ja Simulaatiot (ICEBES)
Päätös 309830
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 522 153
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Rakenteiden jääkuormat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä suunniteltaessa merirakenteita jääpeitteisille Arktisille merille. Jääkuormien mekaniikkaa ei kuitenkaan tunneta hyvin ja jääkuormien suuruuksien arviointi on haasteellista. Kuormat syntyvät monimutkaisessa jää-rakenne vuorovaikutusprosessissa, jossa jääkenttä murtuu jäälohkareiksi ja muodostaa ahtojääkasauman. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan jääkuormiin liittyvää, mahdollisesti hyvin merkittävää tekijää, jota ei ole ennen tarkasteltu: jäälohkareiden rikkoutumista. Rikkoutumisella voi olla suuri vaikutus jääkuormiin. Tutkimushankkeessa teemme tähän liittyen uudentyyppisiä kokeita ja kehitämme numeerisen mallinnuksen menetelmiä. Mallinnuksessa meidän tulee huomioida, että mallimme on luotettava, mutta käytettävissä suuren mittakaavan simulaatioissa. Tutkimushankkeen tuloksena pystymme arvioimaan jääkuormien suuruksia tarkemmin.