Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sajavaara, Timo
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Uudenmuotoisten nanorakenteiden tuottaminen ionisuihkujen avulla
Päätös 309730
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 399 640
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nanotiede ja -teknologia perustuvat nanomittakaavan rakenteille, joiden valmistamiseen on lukemattomia eri menetelmiä. Näistä harva on kuitenkin sellainen, jonka avulla voidaan tuottaa kestäviä nanorakenteita suojaan ympäristön vaikutuksilta, kuten esimerkiksi hapettumiselta. Tässä NANOIS-projektissa kehitetään uusi tapa tuottaa plasmonisesti aktiivisia, monimutkaisia nanorakenteita hyvin stabiilien eristävien materiaalien sisälle. Tutkimuksessa hyödynnetään uudella tavalla Jyväskylän Nanotiedekeskuksen laitteistoja raakananorakenteiden tuottamisessa ja Kiihdytinlaboratorion ionisuihkuja niiden edelleenmuotoilussa. Kokeellisten tutkimusten ja Helsingissä tehtävän tietokonemallinnuksen avulla kehitetään ensimmäinen yleinen malli nanomateriaalien ionisuihkumuokkaukselle, ja sille miten suihkuja voidaan käyttää uudentyyppisen fotonisen toiminnallisuuden tuottamiseen. Tehtävä työ luo mahdollisuuksia uusille käytännön sovelluksille, joista useita testataan käytännössä projektin aikana.