Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kinnunen, Tomi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Ei-yhteistyöhaluisten puhujien karakterisointi
Päätös 309629
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 596 515
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Automaattista puhujantunnistus (henkilöiden tunnistusta puheäänestä) käytetään enenevässä määrin sovelluksissa joilla on korkeat turvavaatimukset. Samoin kuin muita biometrisia tunnisteita, puhujantunnistusta voidaan kuitenkin huijata nk. huijaushyökkäyksillä (spoofing attack) joita ovat mm. etukäteen nauhoitetut äänitteet, imitaatio, puhesynteesi ja puhujakonversio. Ongelmia tuottavat myös puhujat ketkä haluavat piilottaa audio-identiteettinsä ääninaamioinnilla (voice disguise). Projektissa kehitetään eteenpäin projektin vetäjän aiemmassa tutkimuksessa kehitettämiä huijaushyökkäysten tunnistusmenetelmiä. Tutkimus sisältää myös puhujantunnistusmenetelmien hyödyntämistä äänimuuntelussa sekä pyrkii löytämään vertailukohtaa huijaushyökkäysten tunnistukseen kuuntelukokeista. Projekti toteutetaan Itä-Suomen yliopistolla, yhteistyökumppaneina puhujakonversion kansainvälisesti tunnetut tutkijat.