Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sikanen, Tiina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Biotransformaatio mikrosirulla: Kemikaalien toksisuuden ja haittavaikutusten tutkiminen mikrofluidistiikan avulla in vitro
Päätös 309608
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Teollistumisen seurauksena, kemikaalien käyttö on viime vuosina huimasti lisääntynyt. Kemikaalien vaikutuksia ei kuitenkaan tarkkaan tunneta, koska eläinkokeet ovat kalliita ja eettisesti kyseenalaisia. Ne pyritään korvaamaan solupohjaisilla seulontamenetelmillä, jotka eivät nykyisellään kuitenkaan kykene ennustamaan kaikkia biologisia haittavaikutuksia. Tämän projektin tavoitteena on parantaa kemikaalien riskinarviointia kehittämällä uusia, tarkoitukseen sopivia, mikrosirupohjaisia seulontamenetelmiä eläinkokeiden tilalle. Mikrosirumenetelmät mahdollistavat mm. kemikaalien biologisten metaboliittien muodostamisen ja myös näiden toksisuuden arvioinnin, mitä nykyiset solupohjaiset menetelmät eivät kykene huomioimaan. Mikrosirujen avulla metaboliitit voidaan myös tunnistaa massaspektrometrisesti ja niiden jakautumista elimistöön ennustaa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman kemikaalivaikutusten arvioinnin mikrosirulla, ilman eläinkokeita.