Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nees, Matthias
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Phenotypic Screening for Cancer Drug Discovery
Päätös 309372
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 277 684
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Detta konsortium ämnar utveckla en experimentell plattform som återskapar cancervävnad hos människan. Moderna tredimensionella vävnadsstrukturer har redan bidragit till fysiologiskt mer relevanta modellsystem jämfört med vanliga tvådimensionella monoskiktkulturer. Dessa modeller är ändå inte mer förutseende vad utgången av behandlingen i klinisk praxis beträffar! Det finns fortfarande en stor efterfrågan på bättre modeller som återskapar eller efterliknar responsen på anticancerterapier hos funktionella och levande vävnader, inte bara enstaka celler. Modeller för testning av anticancerterapier bör även. Utvärdering av läkemedelseffekter i vår plattform är baserad på strukturell information vilket möjliggör snabb mikroskopisk avbildning. Med en plattform som denna, kan vi kan inte bara testa nya läkemedelsmolekyler, utan även undersöka formuleringar för målstyrd läkemedelstillförsel specifikt till cancercellerna.