Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sammalkorpi, Maria
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Veden ja suolan vaikutus polyelektrolyyttikomplekseissa
Päätös 309324
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 566 073
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Varattuja polymeerejä kutsutaan polyelektrolyyteiksi. Kun vastakkaisvarauksisia polyelektrolyytteja sekoitetaan keskenään vesiliuoksessa ne muodostavat aggregaatteja, komplekseja. Polyelektrolyyttikomplekseilla on sovellutuksia biolääketieteen materiaaleina, lämpötilariippuvina materiaaleina sekä liima-aineina ja ne ovat läheistä sukua polyelektrolyyttikalvoille. Vesiliuoksissa polyelektrolyyttikomplekseilla voi olla niin kutsuttu ”lasisiirtymä”, jossa ne yhtäkkisesti pehmenevät. Pehmentymistä, ja erityisesti sen riippuvuutta vedestä ja suolasta, ei vielä ymmärretä. Tässä projektissa selvitetään suolan ja veden vaikutusta polyelektrolyyttikompleksien rakenteeseen ja pehmenemiseen. Saatu uusi tieto mahdollistaa pehmenemislämpötilan säätämisen haluttuun suuntaan sekä näiden materiaalien ominaisuuksien säätämisen siten, että uudet sovellutukset ovat mahdollisia.