Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Asokan, N
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Lohkoketjut ja konsensus: Skaalautuva ja tietoturvallinen konsensus ja sen sovellutukset
Päätös 309195
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 419 843
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
BCon projektissa tutkitaan uusia tapoja konsensuksen saavuttamiseksi hajautetussa järjestelmässä skaalautuvasti. Tutkimuksessa yhdistellään lohkoketjuteknologioita sekä perinteisiä konsensustekniikoita kuten tilakoneiden replikointia sekä laitteistopohjaisia tietoturvaratkaisuita.