Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laaksonen, Ari
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Hiili- ja metalliaerosolit jääytiminä
Päätös 309141
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 399 805
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tehdään laboratoriomittauksia orgaanisten aerosolihiukkasten, nokiaerosolien, ja metalliaerosolien kyvystä toimia jääytiminä. Hiljattain on kehitetty uusi teoria, jonka mukaan vesihöyryn adsorptiolla aerosolihiukkasten päälle on yhteys hiukkasten jäänukleaatio-ominaisuuksiin. Jotta teoriaa voitaisiin käyttää ennustamaan jäänukleaatiota, projektissa tehdään myös vesihöyryn adsorptiomittauksia ja veden kontaktikulmamittauksia kyseisten aeerosolimateriaalien päälle. Jos teorian ennustuskyky osoittautuu hyväksi, sitä voidaan soveltaa sää- ja ilmastomalleissa kuvaamaan cirruspilvien ja muiden jääpilvien muodostumista ilmakehässä.