Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Romakkaniemi, Sami
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Alijäähtynyt vesi ilmakehän keskipilvissät: mikrofysiikka, dynamiikka ja globaali säteilytasapaino.
Päätös 309127
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 384 251
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän keskipilvet muodostuvat alijäähtyneistä pilvipisaroista sekä jääkiteistä. Havaintojen perusteella näiden pilvien yläosassa on usein kerros, jossa on ainoastaan alijäähtyneitä pisaroita, eikä laisinkaan jääkiteitä. Pilvipisaroiden lukumääräpitoisuus on yleensä paljon suurempi kuin jääkiteiden, ja tästä syystä ohuenkin pisarakerroksen optinen paksuus voi olla suurempi kuin fyysisesti selkeästi paksumman jääkidepilven. Ilmakehämalleissa käytetty pystyresoluutio on sen verran huono, että pilvien pystyrakennetta ei pystytyä kuvaamaan, ja siitä syystä simulaatioissa pilvet jäätyvät liian nopeasti. Tässä projektissa kehitämme uusia menetelmiä pystyresoluution huomioimiseksi ilmakehämalleissa. Uusia työkaluja käyttämällä arvioimme, miten suuri vaikutus pilvien olomuodon tarkalla esittämisellä on ilmakehän säteilytasapainoon, sekä selvitämme miten paljon ilmakehän aerosolihiukkaset voivat muuttaa näiden pilvien ominaisuuksia.